In gesprek

Een individueel gesprek over een individuele vraag of over uitgelicht onderwerp van het Leven.
Bedoelt voor iedereen die met een open blik inspiratie wil ontvangen, omtrent het Leven.
Ieder mens heeft zijn eigen weg in het Leven, ieder mens heeft zijn eigen vragen.
Door een combinatie van inzichten vanuit kennis en vanuit gevoel aan te reiken,
komen stukjes antwoord bovendrijven.
Inspelend op de vraag wordt het inspiratie moment ingevuld.

Er zijn diverse gespreksmomenten mogelijk:

Kennismaking gesprek
• Puzzel – Tocht : een tocht langs diverse benaderingen van het Leven

Inspiratie moment naar aanleiding van een individuele vraag.

Inspiratie moment over een uitgelicht onderwerp
• Water – Slag : de mens en zijn (on)zichtbare omgeving
• Zicht – Veld : kijken met een andere bril
• Wiel – As : reïncarnatie
• Helling – Proef : balanceren

Bij belangstelling, stuur een mail voor meer info.