Citaten

Citaten

Bij het lezen van de boeken, heb ik pen en papier naast me liggen.
Zodra ik iets lees, dat mij raakt/ inspireert leg ik dat vast.
Hieronder een kleine greep op mijn vastgelegde boekcitaten.

____________

‘de wereld een school voor de ziel’

Citaat uit het boek : De geheime woorden (blz. 116)
Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis
Auteur : Jacob Slavenburg

____________

‘De verbazing stijgt. Er is meer tussen hemel en aarde dan onze stoffelijke ogen waarnemen’.

Citaat uit het boek : De stilte die tot ons spreekt (blz. 92)
Auteur : Marcel Messing

____________

‘Maar het is een lastig verhaal, omdat het buiten het normale begripsvermogen valt’.

Citaat uit het boek : Na dit Leven (blz. 23)
Auteur : Eben Alexander

____________

‘Het oneindige kan alleen worden bevat door een vermogen dat de rede te boven gaat,
door een toestand in te gaan waarvan het eindige zelf zich moet terugtrekken’. (Plotinus)

Citaat uit het boek : Tussen twee levens (blz. 163)
Auteur : Dr. Joel L. Whitton & Joe Fisher

____________

19. Om tot kennis van dat Zelf te komen, moet gij het Zelf opgeven voor het Niet-Zelf, Zijn voor Niet-Zijn ; en dan kunt ge verpozen tussen de vleugelen des groten Vogels.

Citaat uit het boek : De stem van de stilte (blz. 20)
Auteur : H.P. Blavatsky

____________

‘Men kan de mens zien als een wezen dat gevormd is uit zintuiglijk waarneembare dingen.
Men kan ook de mens zien komende vanuit de Geest,en bekleed met zintuigelijk waarneembare dingen’.

Citaat uit het boek : Vermaning van de ziel (blz. 18)
Auteur : Een klassiek Arabische verhandeling toegeschreven aan Hermes Trimegistos

____________

‘… zoekt, en gij zult vinden …’

Citaat uit de Bijbel : Mattheüs 7 vers 7