In gesprek

Een individueel gesprek over een individuele vraag of over uitgelicht onderwerp van het Leven.
Bedoelt voor iedereen die met een open blik inspiratie wil ontvangen, omtrent het Leven.
Ieder mens heeft zijn eigen weg in het Leven, ieder mens heeft zijn eigen vragen.
Door een combinatie van inzichten vanuit kennis en vanuit gevoel aan te reiken,
komen stukjes antwoord bovendrijven.
Inspelend op de vraag wordt het inspiratie moment ingevuld.

Er zijn diverse gespreksmomenten mogelijk:

Inspiratie moment over:

  • Puzzel-tocht             : een tocht langs diverse benaderingen van het Leven
  • Water –slag             : de mens en zijn (on)zichtbare omgeving
  • Zicht-veld                : kijken met een andere bril
  • Wiel-as                    : reïncarnatie
  • Helling-proef         : balanceren

Of een inspiratie moment naar aanleiding van een individuele vraag.

____________

Ook is er de mogelijkheid tot een informatieve ochtend/avond of een lezing.

Hierbij wordt een bepaalde benadering van het Leven nader uitgelicht aan de hand van;
eigen ervaring, de filosofie van wetenschap, psychologie, spiritueel, esoterisch en meer…
Duidelijk wordt dat er zo veel meer is, dan alleen het zichtbare.

____________

  • Bij belangstelling, stuur een mail voor meer info.
  • Voor een inspirerende wandeling.
  • Voor een inspiratie moment aan tafel.
  • Voor een informatieve lezing