Eigen gedichtjes

Eigen gedichtjes

Af en toe schrijf ik gedichtjes, dit naar aanleiding van een situatie of beleving
Het schrijven van deze gedichtjes/ proza’s gebeurt in een flow.
Het geschrevene staat op zo’n moment binnen enkele minuten op papier.
Hieronder enkele van mijn gedichtjes/proza’s.

____________

de Stilte ontvouwt
de Stilte ontluikt
de Stilte maakt me blij
zo intens blij
de Stilte wordt zichtbaar in mij

____________

Onvoorstelbaar … herkenbaar
Ongrijpbaar … bereikbaar
Ondefinieerbaar … kostbaar
Oneindig … dankbaar

____________

Waarheen
Waarvoor
Naar waar

Voel
Beleef
Ervaar

____________

Zoekend in ’t duister
Wroetend in ’t aards bestaan
Klinkt een zacht wind – gefluister
Geeft ’t Universum mij een naam

____________

Een bloem
Wordt pas een bloem
Wanneer je de bloem bewonderd
Zijn kleur, zijn kwetsbaarheid waarneemt
De bloem als onderdeel van de schepping ervaart
En dan maakt het niet uit
of de bloem zich in de tuinen van het koninklijk paleis bevindt
of gewoon in de berm langs de weg

____________

Herinneringen zijn niet tastbaar
Herinneringen hebben geen vorm
Herinneringen zitten in je hoofd
Herinneringen zitten in je hart

____________

En daar sta ik dan
Met woorden die niet willen komen
Het doet me zeer
Het leven
Het vraagstuk leven
Het waarom
Het waarom van het leven
En nu zit ik hier
Beseffend dat woorden soms overbodig zijn

____________

Gisteren
Gisteren is een dag eerder dan vandaag
Gisteren is geweest
Gisteren komt nooit weer
Voor sommigen is gisteren een dag als vandaag
Voor sommigen is gisteren lang geleden
Voor sommigen is …

Gisteren
Gisteren kan herinneringen oproepen
Herinneringen aan een dag van lang geleden
Herinneringen, al was het gisteren